Loading...
1979-02-21 :3 97 OflM'¡,.1 .u.ú. .(. Ih Q~ Zon.i.ng 8.&vJ. 0' Appu.ú. ItWl ]e.6~ 21, 1979 at 1:]0 '.A. M..fLU ,~ liAJJw. C~ (~ (AMi.. S iøuJ. SjM.1J¡a R~ 1eJ1fIAMA. A..Utu R..- ;.... 'llMeda A /þM/. }MIM.II .1úw. l",^ A6MMl .1 Ia/Þ l..,... .1 '--- ~.t&u 06.uJwu: DfINIUt ßfIAItÅJuI 0.. . _tl..tM. " A4.. S...·~.J., tlte. WtÚIJdU 01 lite. 7~ 17, 1979 ~ UleAL .,...etL 1fotiMt...... ~ 6, "'- 1UAIICA. C~. - OU __.lAM.: v..,,~-c. 1605 - 'MAl N. H..,. C··· ., ~ Oft RtJMÚ ,l 'MMA &u, A4. C uat.., A'~ fMlUcnI. ~M~·""C& ~ cat#·utt .. '-t t.tø-J& 611iJJ..u., 60 µ,. Jt 100 µ.. uti. 4 MM.4 Útøp uJ. ..I... '-l.UütJ JO µ. Jt .5 µ. .ulllAM Ilwut tlt& ~,ui_ .tat 6oJe. R- J ZOM. AI. Ca~.Iu. ..~... u.t ... ... -'* . ,., ~ CIM&& 01 ~~ tÅ& '--1~ .,. alt ilia &¥ 'Md- .¡.. 1tIM....¡.-.,., MoM PUfI..'t" .-ct úoatillft .,. ;.v,.df ll-.., 11,.iw" MeA.. MIL '....1.1.,1 J¡~{""I-I'WfI.t'; CM&t~tl.M. I. N...I IML IAa l.,.tM f-. Ma IXJI.J.J ·"U"UM lA tMl. u. 3.. --,~i... A... V..~-1t"'" ,. ..,... M. Jl".I1I1~ M '-A -f. ~ 6etr.h.A tJw. ,.,...L ~ Jw, MIl d. .~"'~ .å lllÜtfl Ma '''''1.1 f~"~,. _J uv., fWI. tlt& ~.llJMt.1l1l ,.,.., MIl. IJta ....lA Jw, MIl. da W. .AM.. AI. I.,. ~.tIU~~ .. o.I.l.ctiM .f. cøÚM pltøtM. ~ IÂ& uutiltf ~ ..J. ...u..u .,L.& .¡ tJw. fIMfIC.~. He. al..u ~ ~ ~ JIUIUItIL el.wa- ti.M& of. tJw. '-,'1_ hil,p,.,. felt.. tutti. tlt& p.wpouJ. 6u,il#1,.. Olt III 1/8 i.n. ~. "--' 2- . ~QO .. C..IU ."l&üwJ. tJ.t all pøuiJ,il1tU4 føll. a.Lwwdi.ve. pHli.iøn1.ng. of ... ~.,.. ,,I t.UJhtf. -..t 6& uJwlU~e¡I 6~ 4 fAuL ~ œn 6e. c..ú1..in.et1, tutti. u.t. urrt"'¡J.. ..t."" CJINtAJt 6.. .uø.Li¡Ø. unJ.u. pJf.e.4enL ¡on1.ng. CDnåit.1oNL. ~. AI. '.,. ..~'" thå. cf:tu. ...,eNLl on 4i..ú. viA-itA., tk Ad.i.Jr.øntÚu:lt 'POJCÁ A~ J.I. ,.. w1Ullllel aM ¥fN&tN- tJ. pI4M. cu tJw.v. QJtL p~ rlAœun.. .. C...ll.f.M.I tlwú. u. 8øuJ. U Mt 60UN1. 6" tit.. 1'4ItÁ A~'4 ~ 11M .. d& '&IIÁ AfM'CI .#.d& IM:&l ~ w.ø CDMitIVl/l.wn. tllMA IfIIÁi.ng. th.iA 'lie IUlJf1JfnfiMI.. .. ~""'UD1U, Au..,. ~ tit.. lø.Iee. ÝeMf& A.uoe. ,tM.eJ tM.t u. .... AlA. "t..__1". tJ.I. u... A~ 'GAÁ,f~ tåJ. nøt JÚCNIfÛW. tNd tAe. f:I. ~ MeA fA- tIta IAIta Je.. -.a tNt. M.i.v. pHllJ.øtt fø¡t tit.. M(J&iA .Jwp, ~ U. 1M '-l..l«ü., JwJJ. Mt 6& fA-. ~ !Jut tU& .JJiÜMt to tlt& W4tJ", WUÚfJtt ,Ita 8fJfUf11. __ tNt. ~'tI.AÁ ,f~'4 ~ anJ. J1A~f.4i.on. of .l:I..,BIPIiMt. føll.wlJ AI. C.-wtJI1U dtI#.,I Ðtat I1t& ~ of. ÚfuM. JW:.ei.JIeJ. ÞØ- fJw. ~oJU anJ. ....f.Ma .,. tJ.laWai/1 s.., ,f...øc. INM. ~ anJ tIut ~ (J5 ouJ. of 'IJ) .... 1I,-i.t u. ."û.ÜM&. II. eJJ.J. tlwL ~ 6ðÚ I.IfIl/þ.c. ~ W4JUICII. e.,. lA. .till .¡. _jM c:MCAIN\e JJk. C4ItII.1.... ~e¡I tJwd. tlt& tuI,JiüønaL 4.tø.Mlg.tt ..... .JwJ.¡J It1IIL -.cuMdljr .ûtc:.c.te .úJt& tM/þ.e. ,Ita .-ct -1~.~ of. tJ. SO µ. 6u/IAA 11M ..... J..µ.nøl 6" At. KllJttH4Ic at Ik. St.~tt'.& 1.1,.tt ... J.ë.~.A~ÜM føLl.eJ. ... to tÁe. lCfAlJ~ of t.M. appli.aueJ.. J..,....", Uta w.. ,w"". U. I'M'fI&Ú, L.i.N& wItU:Jt 60NlU4 .. tJw. ~ oM. "IÞ~ '-t& I- 4fAa.,. lA Ut.lA. u.. JJut. Q~ 8.,.«i.:iIJø-tløn. c~e. Nu _ 6eM .utLµeI þM. Ut&lA ~iV.....,.,J..tüM.& ",.J, M ~ «uú at. p~ AI. '.,. ..~ tJ.t Ilt.. fM"II...L IMllJJ,.,. _tClCi.ø.ú tW/. eøLøM. '-'.. 6un appJUNe4 " tIt& AJ.L VI drc4'..... A,.., f-. ..~ CDJWfIrda6u.u". ,Ita ,__ '--iItJ ,.... ,.. JIJ J.fi.u -- þM. .".NNCl. 6euJ. .. tlt.. A.1'.A. µ.tI..rrt" A..... d& C..", , ~ 8.uJ. ,}¡¥Y"PNfN- U. ¥pli~ 0. OfAtl'Uvr-ti_ .¡. tJw. ,.~4¡j ~ A&. ".!Jut St~ A~ ~ u.1~.4i..U'" 1M", d1a#.,J UaI.. tAu.... dill M ~ turl/M ~l ,.......t I-u.. ."l~i_...,...... ~ Ittw.. 6MA "ppL.ûtJ. þM. He. a.ltø ....iMtIJ t.W. ... .-lId "..""u. ¡.,.. 6UA þl..J. p~ tø ~ .edi..on ...J -UûtJ f-. -'* .... (I) (Nfl.N:J.paL 6"¡JJ;,,, on. a. Løt IIIIIÚA p..,.. (5) GCAU -- 3 - '. . '-I ô! hI:..~- S.-iM 8.JOt .u."", nøt. -- tIvu& 501 ~ of. (1 Mft-cø~ .. \.....,. Ie. ....".,J tJ.t 1M. .lA. IIØ vtlA.l.fJ<'PtÛH& of. tIut. ~ J.wø:ti..øM to ~,t-llnUti -f-Ilta ~ Jwp oJ., 5 fL þøtn tJw. We, tUtti. IIØ pLtuw. f.øA. ~..u. "'1" -.. '-' "._t~.,IT '- .. '~LIL. -.wi Ita .,.--..,. IIIUA A.. j~ tUtIl øJJ.J. tM.t tJw. 6UNÚn Of. fA..'''' -..,AI, LA .. de. .",14A:Mt ..L Ùt& p0u.i6~ of. ~ upO", tIut. MW., ,_..l... l.A ..Ju '" U",* .u.A tA.. .eat 6acÁ ~ ku Mt 6UJl RtVtt~J ... C._aU ..~." t/rd Uta ¥fIl¡~ c.øulJ. nøt 6.. voW. em tU CLU4 vGA.i4neu. .. ,...,Lwl'" Uta !".... '" M 'In ØM.. 1'~1t au ~ 6,. ~ He¡m iii 6MLe. de. .""l~ ..... A.. J IIJWlJt. ..J... tlttt tnOÜ.on. to bJJú I.Åe. appb ~tiøn. f.ø¡t c.,114~l._ uJ. rrfrUtu.l útfø.vat.1on. 1\t. S.i.ctl.Nl .fM:.OnJ.eJ.. (tuvc.i..e.t1. ... C...úl ~J Ùt& ¡nJJLú:. IId./l. 6.. /w4¡,J at tIut. fWd. ma:ting. ønJ. w.ÚIfA. .... û da ,.. .JwJJ. ..tate ~ to tlttt appÚCJzni.. flk. KIIAtWIÁø. tW.J. u.t .,.... ~ û .~. oJ., thiA llaMA. ønJ. '1II1tUltu tkv. ID&M. þM. eM. ~ . U. WÛl:øfllM ,. U. .-.,. eøJJ. ú.... '31ta lW. U tU føl.løw41 '- III I"'¥'" '_It.~ .... ~,.iMt 1/1 ,... .JR., ...... If,.iMf. --J1tlJ., w-.. ... If"._t IM'- S.uÛWA ... A,.IMf. 'llM ,,,,.. ...... ',.wf. 1..61. '''PI. ..... 'filM. .... 0.. tÄatW.. 'fllMf. "'IAC .... ...... ',,<Mf. .ItA IIwtI. ......... ',.hMt 8Ú11t1:Jt& RieL ........ JM 'illi... Rw. ........ JM RldJtj~ .... JM jlM.j~ .... JM 1#/1 1t.....U ..., .. ,f,.lMt §J.4a '-It. ........ A,..u..t l.6ed 'Al.llýH ..... A,..u..t LuJa At(.Uuw.. ... ',..u..t .~.....u.. "-I. ..... A,..u..t 'ilJ.iAa I&U ........ ',..u..t · '.t tc'Mf. ,...AtiU ., At... '- '",ltn..1ItJI -'MAl A"'IA t-'u ,..,¡ y tf02- R-I ZOM. AI. §.....,.. "01/. pM.4&n.i. '- v.,œl'i" .. -- ~..... (I) JMIf. VØA.i.cw:& þM. bRilu 4/J1M. anti. ~ .. S~~.¡ ~tt{_ d.t tAa AHf. -.,. (AIM 4 MaAt ~ M.. roll 4hlt.J IMt .... -- "1~ .. ..t¿.f.M fN- u... ~ ~ ~ S.iœ.NJ. 4t1ll.ed iAd,..,úlftM'" #.Ita ~....., vcu.úMc& ~ on. ~ la, 197a ÚfI:..(uJeJ .".", · 10 f£ JJ,Jt ,..... ttL., tIte. MIM of. tk fL~¡"tinf. 611.ilJJ.n, fM. ~ """'...... .",/. d.t,. -- u.,. Wt (6) -!l.le.1tø.u, fM eM. ~ IPU& to be. fA.. - Ma ~ at Olt& u.. Rya.iA wAA UG4 to 6& fÚÞM 6eÅûtJ. tk ~ ,.... At.. IoI.f. ...~.,I tJwd tItu.. fLU. at pMAJllal. loUIC. (4) _6ll.c. ltø.u/cøpu.t. on. da ~UJI~ I- MfIIÛA PIAAflOUA, J.øøe,u tJw.,. au Mt .I.øœ.úJ. 6eÅûtJ. tk lUlU.. .. l,.., 6.l.lJÙtf ~ .4tøteJ tJ.t Ute. oNlu. ¿, 6owcJ. up th fl.M. ~ '-.1.lJ..u., Ia& ...t. 6eu t:ØtIIfJLùJ. w.UA a¡ÚJc. 4l!JlUIl.l Ae< 'le4ú. He. W:.t~ Uw.t a fuu:.e. Ia& &eM &VtC~.,J _ ~ tJa& leþ. ¿ùÚ 01 tk 611.1 ~ At.. Sh.:&tJ. &J./. Ac. WoLf., if. i.:t _UlJ. 6e. pø.ui.61A.. tø move. Ute. ~ to tlte. ..... IÞeAJM. tJw. MÙtùtf pOIfJ.J.M& 01 tk If!JfC.It. ~ &Volf. ~ ~ Si.autJ. tM:t '-- tIta, IflHIIl .. -.val. ~ ,,. ,~ ...... ~rJLILl."¡" WwnL -,. tlt& yp/..{eptJ.øfte 3Aa ø..l fJA. dtaI. iA& ."u.-,.¡. .La ût. "üw.u".. -f,.tJw. 1.ufrI....-, vcu.úMc& øwJ. tIrII. Aa Au W. JJIIIIo' .. ~" .uA d& t:lJtXJi.U..... .ed. /IJIÚÅ. II. '.......r.. .,"4_ .w dat..... .,..w.- .. .f(t.JJ ,.. M& (I) ,..... ''''11''- 'i,;".~f.u-", IItI1IM_., .U t.Llc.... - ... 'VfI&'" f-. ~ Jrall. "'f u/..~. /Ann ..~... -I dù'" IAat de ~ h ...-,........... AIf/tI..,.., de WU"".. thMdJeJ ût. de ~ ..~Þr~"r ...Sf1rT1..r .alf "'.IfJ (fWfÂA1II. AU. 8....,J, __11M "ûiW tA.. ùté. ,..d~.1 1410 · uti. I'¡" ...fA!' ~lJa~l_ C -J Zo".. ,...'-~. tit ,1-. &It .NitlMt /¡O µ. Þ-a RouIA. 9 anti. 26 µ. þDm SIUUt Roorl '-- lA ÛMI.", Ma l1'wiW 50 fL /MIA.eat 6ac.4. . ;t:.¿t,';:~¥ø~,r~*::·.,,· ,':> ~ Lfò3 < "'.,~~,:;",::,>,'~/, .' tYy'^'·,:·.', . ; ,'J"'-: '::·Y·&-('~.'.::")F.·.:~ :" ~..... ........i.. . 111111nÜf ..A.u, fMI'fIH.I ~ltl.... .. .'-wI ,.. ... 1M 4tI ". .- &..4 ..... IlMAptMú uJ. N1IML u. .... __ ....... _....... __ la . ~ N. M& .,.wll.A "fIPHiUon. ""',... 'í..l.., '-'wI 111 Hl'I",JerJ W-.J. .ÚtUtJ tIw. ut'Nc.4 M SfØUt L.I .... MMe II1I1I. .La _ . ...wr. eMltlUuøtÜln; tIw..ut &u:Å on. RtIIIb. 9 U MO_ tIwa .. .tAu. '-ttJ.u.,. M Jttlllb. 9 MØA. tAlA. 6ulM~ œJ. .u willlllJt tÚú.It. th. .,._u:. .,,... , I.A tÅJ.A. a.u&. JIt. C~ p~ 80tUfJl CDIIt:IUU I/I.ult th. 3_ fa .,JWvaL -- .. SlMAI. .... (I _tUHt tIvd. tk app/)Cf1ti.on. 6e. appNNe4 a.4 M./UOntJ.iJ1A. U4e. of. tJ. ÛUfti uti. && J.t CfMCW&4 wJ.:J.Å tit.. J 0IlIn. l' Ú1.nni.n.g. 80fL1f1l ~1W.. ÞL... 11.1JU1U. 111;11 r...I-. C MAiwl tAU 80t1Nl. IMIfthCIfA. viA) ~..,J tM. 4.i.ú. V.,;s¡..1611 - CfJIWMJ.MI. J..1&...4d S..tA Sui. QuaIt.A. ROtIII. VMb-~. tJllJt..ll M& (I) p,J.M .&lfA .ult bJio (2) .t.lfM Uf'0It ü. iAttttnJ of. ..¡ 2) .... .uÄ .,,¡ 2) .....~ poÚA. C-J 10M. '-' .. B.6'J.IJ., Si.fM .,. 'MfMA'" ~ C~ Joot/. IíuÁu Aef'f4!4W fÞ&Wl..l.Mt. 1.11 WL.. tÅLt. oppJw..ti.M. UAIJJ. tJw. /ftaN:Å 2/"- Mating.. V&d~ 1612 - ,..". aai.l., CMlAtA fl. C-fIR-] ZOM. v...",.... tAl ~~'bIM. .tø,~"'1&& ~ ctC~U&4M.l.u f..o¡t Mhl1l ø.nJ. wItoLe.·· -.It& f"'¥.tlA.. - 31ta,-.aut L..UOIt of. tIt& ð.J1., 8dJwHJm J~'C~ u I.A 8NZ.nJ..1.tJM.. 1 Ita ..J...u.. lA Mt'Af~ 6«-.... of. (I /JU:Å of. 4pGn. œJ. tM nuJ. to k ~lOUA to tA&lA --W..... 1Aa ~ ~ cat. tJw. PMfJouJ. ~ Irtu 6an tliA.c.onJ..iJuJMJ. uti. d..- .. _ ,.,... " u... ."lu.ft.t /1M. .,., MJIJ CllN-t.lf~ion.. J M. p.wpw., p.~. ' t.. ,.u., -- ~ tIt& d_v-t6Mc&4 ~ 1> buw. þM. tM ÚAÚ of. OP"- td.lM ... .,~l, AucA 6d. ''179. A. CM.1U Ûf-iw/. __ ...... h..... øpÚWw/.1Jat tNt pMAML.ûfn4 .uJ. c:.- *- tIIf1I. -'* OM (I) ~ ~ fme. úÚItÐ I~~tion. wJ.1J. 6.. u.uJ.. '''-"'"'' ;. -; !l.-" '--....- ',- (" 't°f 1,.A wfl.ù. ... J.i.4e......J. j/wM. wi.lL 6e. a. mi.tWtal. tlIItOunt. G.4 th. p¡vtJt)~t LA. .,.. ...,(l _f.. w tJ... ~ wJ.1L 6& 4ÁippeJ. 6~ lJnl.ú.tJ. f>fJJIU1 JUJlic.e.. RtlIII _~Mhrl., cJj,'" M ~ 1WItv.ce, 111i1L 6e. .JuppeJ. iA pCA.UNlIcnJ.1v. lIJJ.JlwuL Cl'lf.fu., MI -" iMfþ.c ~ No .... øpf*lAMl iA OppØ41tion.. ,,.,...,~ 8__ ~ ypJUNGl. uuu,. M.IUIJNJ1Jú J(<<~11~ 01' ~ WlJütø. .,. M tM. ... oliwA ~ ~ iA tJw. cz.ua. jlta C..., ,~ 8.MJ. CMCtf~vJ .ult. tlt& 1 ØIIJIt. if .-U.M.... -.. '-, Ai. 'IINJ'" þM. .pJCJN«l. -4tAÜItf MIlAØ"øÚ IIU 01 a. "....~ .........vI #J. &~ At. Si.c4Ml. ~ C~ AU. '--L ....... .,lA.U.,J IJw. ..u.. lIMMJlle NI] - LùnScm lhL '4 s... 11.. A-I 10M. '.4l~~ ú",¡,¿ 12 IItl1Úl. MILLt& tø tlr& uiAtJ~ moú1. tw1. a..úo tilt ~urJ. ".J. - I1w. .ut u.J... of. tJw. ~ Ac. , AÅ.M. fMMJUtíIMl ~ ~ tJw. pJCJtAA.nJ:. 6ulLJing. and fh. pJf.tJpoud. upaMl.Mo&. ]It.. ~fI, LA. ~ to tdJ:.Juu:.l. 6~ Oft a. ~ Jf.tJurJ. lxuiA. AdAM. tlwu& tit.. UMtHffLl tøuA.i.W. H~, ~cu... u.cu rliACllAMf1. ~ P Jti.fnL vcp.úWwJ. tIwd. ~ .;.L/. 6& I.MbllleJ to c.Nuwt.L en:tA4nt:.e. and ex1 .eú. .. CMi.dl .1.,1 tJwd. tM ~ ~ iA tJw. jtJl/1fl, 1II.i.l1. A&tIWe. IN.. p.u.u.n:t ...i~trl..... ,.¡.¡",¡. ". c:wu. tJw. ~ No OM. yf*lAMl iA øppH.1tÚlla.. 3M'",J.u.ü., /J...J. ~r__"" ~ ~ u. Uta ". ...tM piDn. fJtI,/"å fIlM. tJ. ... _. ........l,.,.. '#IAÁÜtf MIl. .~ ~- tII SWA. uJ. 1... _wi"".'1, ,Ita C..... ''-aI.a, '--L, ~--,UJ .w. d. 1... , ..1_ .... ..." A.Sß._ ,.. 1\I\I.....L .f. U. W1wu.- M u. u-eµv .u.A IAa ,.."",~. At. 'eMU ~m~_. .. 111M'." .,__ 'M1" u It.. fJI. Ú& _i.l ,.,...MIl, ~""IOM ~ iA l:I.& NMItIl pol«ü.. CflNfAJr AU ø.",¡ R.II1~.... .ûU_ 1M .u.. '- '--- ,.... 1101 - J....A A..,.6ûA L.lJeA , .,It_ 7 ,-/05 R-2/]loM, '-- ~ ~ .. ..ü. .,,;. ~ tø ~ th. tLlApHi.tÚJn. of. tÅlA. .,1''''''lMt. u~ Of. .,-.l/IA un_. ~ tit.. emJlUtM4 wt¡,., tlt& talJ.L MAI.Aú::llú OpeAl/.tÚJn. ttI ,.. (sJ ..,.. pM ...A ,... 8: (J(J A.A. ill .: JO 1'.~. unl.e,u tNuut u an. ~ M 'W'~~~H~1f .. tJ.t M ~ ~ of. 6u.i~ M ~ 6.. puunitt.eå. .. C at..tIJ III 46J<f,.,J tJwd. t./w, 8t1t1Nl. ~ tø ~ øn.J.v. tltø.u .iúJn4 eovUJUI. IA tJ. ¥l'l~"" litCIH4l..M føU:JIIM ill ela1.¡f~ tlt& tlllltJ.øn. .. ... ..... a Mi.IM tþ ...",¡, tIut. pAlJllouA. MADlu:ll..øn. to 4œú .ep~ci.f.(ePU, ~lM of. Ilta IÚtI.AltM ~ on4 6.. Lü",wå to OpUllÜDn. 6Ú11JuA th ÅoUAA of. 7:]0 ~.A. tø 5:(}() , .A., ¡øe. (;) . peA wuk exapt þJlC. ~ 011. ~ ..,tfUtol ~ ønJ. tlw. ~n. I/JUJ.. w.l,~e. onJ.v. (120 µ. x /¡() µ.. 6uJUi.nJ¡ ú IeJMA& tit.. IÚtI.AltM IIAC.ÅUt&. AJc.. S J.aAJ. 4IU:.ONÚJl.. C Cl.ItICi.Bl. AuiÜf. ....1IfI¡_'VWIIl at 10:]0 '.A. ~ {) 1/1 ~ ~ _. ~,...----....---."~.........,............;_,,_~._¥_.,.. ..._"_~_...-w"" .."."