Loading...
Survey Map I � -OWMO,-,� x,,- ­�­ , I 11 - ��,­ I I " - - Ugw" N" , ;*,,��"Z-"jrw,444,�,.-,)",�%�wf,$#"Gmup,,-"-­��,�,,4��,--,4-,-,t,v,�-4'W-T,W,-Zrvw-"-,:�!�,;i4re,�-",��,r�,rl,F�,*T-O,,vw�4�--�,,�,�,�Aa,'A�,.�;��,k4,,�,,�w.,�v��ii,�q,,,�,I�,,��,�,­',,--­­,O,-,�,�,k-t­'­',r�,�jt�,�,�,,�C.l I-V�"AJP,;,.!MI­4,t��,,�Ili�-t 11- , 'a�" ,rm"w.11mlmoqot�i�-;All�4;�_c���l��,4�,;�4"?�,�,�,.�,��','�,,�4,'44"O.', , ,�OVW,Mu � 4;�� , . "I,'', tov"Opm 4,v ­M , , ,�- ­ - - "*-,7�$-4�, , " � I -, I W'Alri�� wvvw-��`­',,,,,I............ , ­�.... � " !17 ' ­�W 'A� 'W,4�Vas� -L��z0t',�!� � I I . ���"I'll 11 - ,,,l "Ill, I . �S�� ,, 11911--�Ir��7".- �� ,-� i, -4 4v*t4;,�,�-jv4xamo�v&mmtw-wo4rogA%va L't,�,!%Ugw,i��P-��AIANOR�le--Ift-r-�lv,we,,*N,�IWM-Mbmw 1� 11 ,�� I 1.� mk.,�,vp�,k*�.-"W".�-,Wi,M-4,����"-"�-,.�6!*90-�.,,a,-.i��,4�coo,;,�.4��l���r�,l���t�1-4"yl�*AOI�;?,�AW �Ai�04- 2W-4% ��­�A ­��t,6�,;��t�,fW,X I`�, 0,tY i ,, I � .,.;�0�4r,x;qlo,, ,I Q%Ama4&wv*j',�,-,"wr r"'u--l''� ,cxne-��o�-Iq . I I- - I � a I , I ­,y­w,1h%.';, ,�'.��­*-Kt�w,v' I/ . .1 I I r-,- ­­ ­­ ­­­­ - - -­­­­-.­ �� ­,­­­ ­­­­­ ­­..�... '­­­ ­­­ f � I I � I � - .. . � . . ) i q � �% I . , t . No rIvEs- NOW EVSTING I - #­1-,cr70#v , . %..� #6 . I I '4 . .. . . � 1 ) &E , '-p",VT ' . " . I k, EXIS71NG EAVr- IC 1. I- I I EA VE CORNER , , , � I . . �I� a. I t I 1. I NOW EXISTING I I� 6 I T iS 0.5' NOR TH / �,, I I'll . ." I . REA40 VED ON THIS i . I .60 ,.11, 1, , I I I EA VE CORNER � I ' 11 .. .. � .,I . I 1, v t., � 11 , I � . I I., -� . I I .,1p� a . I . , 4' . I . , - , � L, I . I . Of- L we \ 1� � f -01 1. ) I 1 - - � . . , � - . I 8LDG� CORNER �� Q I � .1 0 . A I I . �7 � 1 ,4 . . .�­, I 11, I OF �LINE �;-, . - I . � I IS 0.8# NOR 774 SIDE OF THE GARA GE , I - , � I I r� � 1-41 ' I , I \ 0 1 . o.8 1- � - . is , ,5' sou N / I P4 01" � 1, :3 1 . I , . '..*7j`­�x,�*­ - 'If X4 :p". I .. I . . � I I I . �­,' ...","-tv; \ � v 11" #4�lv k.I ­ ,I I . �',w ,".", 4� ry �------,, OF 1-INE *01 � "wmk�..I.... . ",i . . to 11 I I� I -�m.--.,,,.-----CA WS� I I ..­ . rl'� k- AIZA t9r TH -, I I 1;.1"� 11 --^* eX If � v . ,M , , ­-­�----. N. k I i �, .1 , - I I � ­.. ,�flc , '*'1*7`*�v'1N--�-w*' --- -n K 14. 71 I I% V . ISLAND `,�)'. I , --�­/-7--,­., ----1�"- �ft I �� � -, I 7,077 e-. " , ,,/ ­2� 1 %. �1� iL , I t � '.. I . ".''I � 11 )l I I i " , " ., -11 1% --, %,-,*-,-". � 5 , I I , - 4 ##, I -Low a , %,*., " KA n'SKN.L 0 , t I 1 exisnuc Ems TjN(;I-, ,," / 7. . ,,,�Z,-,,-, i S ' # . I I 1 24" 11 %. I .. -.ISLAND . � SA Y , I I . :�, , r. t I �4 w . � . � J.0* C& N. � , ., I IRON PIPE . I 8LDGA CORNER j e, - 24' I , r , , , t - I (PROPOZ�,I -e I .. I a N. I * 0-% I .1 � I . . - . I .) . 1�41 14� 1� . . �, I � 'VI �'' � FOUND I . . I . I IS 0.45' SOU N " , ;"* ! t .. I 111.-��- " �* i`� I ; . ,:- I I I I I . .�� c­�1?�` 0 a Id I ,�% -.4 -- r . . . r � ,� I 12mr � .". -� iavkrlr- . �� I L., 111'� ,!,Iliilll!lillll!lllIiiiiill!ll!l�llll!li I I CN I 11 & c --%� -----��, . OF LINE I tr)v i V, I 11 � # I ��,�,,�­,�4,11111 0 . . / f � I I "i . 0 -*���� ­ , . I I N ry 0 P � " I I - U TL. f . / " I , '.� -I. . 7, 6 C. I p - N !---%. 0 � "***4%4�1'­'I � ­­........"�--"--------1.1111.11.1......I..........-- I I -1 I ,�t - . - - '� -I , 1. , 0 � . 11.. I I i;b. I - ­I I � tj 11 ,,.�� i4 ,( .. I . . . . q) I I i '-----------, I ­ -­­.,�­ .v)I if -J C:4 � . I i I -.,.,.... 11 � POLE . I ff - r1\ / i 11, I . .... �WAML I I I lao i .., , . ------------_-----�---� -�- ­.,,�- I I , '3 .1 c� i -k I . .A., A(SL . ' � i � �J.I ; , I - -* % ,�- u I - 4 06wr . %, .,,'*,,. I - . z t I I . I . 51 cz N,. . . , Q)k - 11 I . % A. z I ..,:I , - . . -0", � ---�­.,­" I - Q * Nc .0% vt I I, V , , � I­-, .� I I . I (.n �4.4 N N I .. . � A�Au I i� I . zs I /�,.*0 51Z i ,- I 11 ---�-� I I - I . i . . . � Wr ! 7 -- jz�(3 --j � . -- p .. A� � I ,-.i. ,j 0 9 , - I .-RAY 4 - Q� I i I r I � -- ­-­-� . I I I; � - - 0 / 4 , f ..1 I I . I . -4��-�­u t-1).�-, . . I. � j I .,�" i 11 Q) i 11 C4 q1t it i- � . . � � ""� - - ---­­�-, - I � - . , � I 0 4) .. .�I I � � 4 .3�r-5 ,.*,%% � ; ,j � I .. . . . 0 . � ­Iwsomk-� F Q k- .k V-< I Scn Q I t . . , --------------ft-�- 00< - �;�t i.�� I;�. I I ra . I ". I . � � . f - R �j -4c . . . .I I I I I #.10: r ,!� Q oz ! ; I ., � . I I I 'IT � Q Q Z� 0 �-.,! f I . . � . ! -7--"--- f 1� �. I � .,.. : ". . (:�, I I .11: , I I i . r.e 5 10 ; k #as. . .. ,f,.. T I . .1.1 .! r I � . 4 I � (6 � �; ,, I V� . I . � . .c� 4 - I I I �j , � � ,*.0 . . I I � Q. ��I � I t I �. .� ,. I . ,.. j I . . I I ps- -. k ... � , . , .",I w 1�-w .$ 1 . . I I i Q x 14i/ , .1 t, . OMAM ct :2 1'� .I � � f . (*, 4 ,.� I �: 0 , , 1, ".. .^0 . . 41:c I.. . � . I t 711 - I r p t �. . jmr ,,,, �) r , ,. 1. .1% I I % ?, j . I� I . "At um- . " I / �4/,sl k - , � cr - "t . % r 4 ,!�� f I -�',� 1. 'y' I ;. m j ", . I � v , I . . I "t 4te, ; / " -.1 I �... POW�.11 11,''I III, I . � I I I . � -�j � � , I I � . I'lix I.. R i I . I " ,�,� 0 i:1 QQ-1 " # I � . .. e I � � I W, � I <k4l 44. " I - ! "': i �I � � �� I I S. .-� , .f I Z j� 1-1" �� � , 12. :jl � . � .I I I .�".. .I I - ? (I'I , .I . I :z � I � . I . I to 1 6\ � / f aw r I 111J*. -- � . , - , " * \ \ ,* I " 10�, , k, �, .. I . . I ,,, 11., r I I - � , I 0, I - � i�, . I A 4� , I I �.� � - - i � - 4 ... . 1 (61 . � ,�", / I r, I . - ADO/770/V . I � �1-,�,,k � f - I 1. I 10qN . . I PROPOSEC ,� \ V��-^ I ,�ATcpozo I r I I \ i I I - I I � I I , I � �,-A,,tW�A��;,,'-,5ft.L'--1%X"j&�%*j . t, % I I I . � 1�� , w 2.4) " I 1 $ 1 � -4,.v;R4�",sr4.�.�,-�,�t,,",��� ,,,,,,?,,V,.�,,,,,,,,"'-.,,,,,k,.",.-r""�-,,r",,,,,,"--- - � 0 .,". � 1. I ,.,����,�,�,,--w-���,����,-��,��,,Iv,�Kg�4, ­�O�A r-�,,,ew,v,�,�,--t,--,v-,-,Vl�.- � - ­_1 -0 . \, 12 p ";t,,.%` ' I p � , " - i'llm-r ­ . i . . . TO EXIS71NG GARAGE N. 11 �-�#.%� � E'XiSrING .v ?21 " I Q ', 111.i ,I­ ­" . CV5 6 . I . I I %. ,I .. % /// -/ I .1 I �­ *J'�, �,�,I'i'­'A k ,�­ ­ �$ i'�i . � � � f� .­ .."Im � i , , 1� i . 4 C, ,� � I . . ., . '. --I,--____ -� -,--." (-I t� i ��'!0��, . I " ,-A ,,, ,��­ .1 - " ol r A I f . . . , " - -� , I , It 11 � '1,;r'.­ . 0 . i 4 1�1. 2.�, I I - �,D, ,� ( �­ -,--Q , + . 8 -.. . .r "- � -'A i­� . ta,/," I I t. Q . 't w -��­ �V Avi. ., ­ i I I / (:�40 SO. FT.) : ,,, ,�, .�, -'r .i,­!­ I, ,0 . . w I � ;­.,,�, �, L,I k .1 1 1 . ,,,, J . � ---...-� . ) '� -" ,A., "!Ok" L" ­ � I �W%k- . , ­P,14 - . k 1; ZA 1 I � . j ; - , -'ORMERL Y . .. . VES , I -4 ,�, �.- ;;M,�4"�l��.�,'-;���.'!�."-:Z�'L.-,,,,�_4�:�,"-� ,",,.�­,�'-,--'�,�'�,�,',��,�y�.6���,�i,,�---,����Y;�,,,,Ilg--,!-*2��4�� - � I i I - .4. C,,'�,,� ,­,,�,­­ 7­r"I" ',�:�:,,�,.��,,,"iC,�,4",;;��'�f�'� 11 I !���,� ��t "', Q) I I.- 0 ��', i , N O N OR f ' " . . � I "- - I , �� . .... I , I . . . . . . . I , -_;t , ,Lr� ;;� 11 I . -- * "': 'y' - . I 1, '� f j N 0 TE: . PROPOSED ADD177ON . ",� k 1. �. I, LANDS OF I . I +.'--.*.-.; . I . 6 . I I -c .. ,� �z I I 41 � I TO EXIS77NG DRIVEWAY ..7­ . . I x 44, . , � � 1�1� .I I PROPOSED 24" x 24' GARAGE RE-CONS7RUC770N ; . � . . � � . - �, * "t .2 *.. - I / , . � I . ; I �,, : GAVIN J. ROONI:Y & EDITH N. ROONEY . .��...*,* . I I I I I� 't . . Q : - WLL PF,V41N W774IN 7HE NOW EXIS17NO SrRUCnJRE I I * , I . I . ,, , - 1, . I 4 .I I.. . . I I � k� - - - - .. . - ' . . �� . I ­- y .% I 6,93A PA GE 658 FOOT I'RINri W774 7HE EXCEP77ON OF 7HE ,*40 SO- FT . / - � ' . . , , ', ' 06ER I 1. . 1% f� (� - I . IRIANGAAR SHAPED PROPOSED SOU7HRESTRLY CORNER ADD1770M . I .,­­­........,....­b.'- . - I- - DRIVE WA Y * � � , , - . _; ", - .1 I . TAX MAP: 22Z 18-1-45 � / I .I-", . . . . I . . I I �� � .I k .: - 70RA4F-RL Y I I I . . m�� 1� . ) DOCK NO W OR F -00 . . Lo � . wooc - 1. 4 1 I.. I (rOTAL AREA OF PROPOSED NEW GARAGE im *576 $0, F*T.) I ". . - 4 .--e �1' �. / .� ­ ' ' - INSET fl,�,IAP , - - = 10' I . I I * . 4 I . -1 LANDS OF I I . I . . ..­1-. I I '.. I I z I . ; i joe . . . I . SCALE: P � * I . , I" . .�-­,\ I..1. .. ....-mmamm" um,wftbvogm� 40"wavow"ma 90.0-.mq� vomw-w-Aft" 40mummimmm *aw...WrOmb 0-4.0-impm O.M...."aft-A 40"I I. . - amm.m....0.0- 16'...0m.m.w.ft mew-walft"a 4mwwwp*w­w* ummummm"w~ womm'"domms� vumummw� wmd� 1wjw&vm.pwv� amomo.0-0.0-oft -- �'11 WOOD I , I . ;1 � � i .46 . *3 -1 11�. . - i JAMES VALASTRO .. � i I � I � AIRS f,,f�,46,i­,� ­ � I NOW OR FORMERLY ji:, , I I , I �, . , I . NSET f I , , - 1! '111. � .- St F SEE I 0 i / . I * 1,� I 11 . . . 1 I (?) I LANDS OF 4 -1 .., ' ' '11'. �, 1,18ER 3336, PA 'I :. � %.. I - CORNF-RIj .. I 11 . I 11 . . . . (TOP RIGH 7 �kQ I 0 F 8 NOTE: �� . * I . . . I - . 1 % - . ( I ., , � 4 v i � I 1 ( '. . ,.. I 1. .. 0 1 TAX MAP: 227-18-1-48 1 A I . '. . � I I . - / JAMES VALASTRO i� I I � 1-0 I I . � . -"� I I / ",��, I I �- . 4 1 .1 I , I PROPOSED 24' x 24" GARAGE RE-CONSTRUC77ON WLL �� � : i� % , i lk I � � I () � I I 1, N1, . I . �� I p .1 � . / � 1 -4 1 1 : I %* jz! **6 11 .6 k NO 7E.- I LIBER 33,36, PA GE 8 REMAIN WTHIN THE NOW EXISIING GARAGE STRUCTURE ­ ----- I - -k, ;,ill w '.. I . of'/-/7/7 771 .I I ') j I i . . I I. --OF LEDGE 11 I I I I E .- . I X � .. -� �r %,N ­,-... 4, * i �� &so rrom , . - I FOOT PRINT I'l-, . I I - � EXIS 77NO EA VE 7-0 BE -(� TAX MAP: 22ZIB-1-49 , WTH ,7HE EXCEPTION OF 7H E40 SO. FT. . I %41. *1 9 I 6M RA GE REMOVED ON T1#S . v I 1 �,4 1 '4VOO DOCA' . 1 4 .4 ��'. I . . I I SHED ' I . .1 i� *.'. 1. I MIANGULAR SHAPED PROPOSED SOUTHWESTERLY CORNER ADD177ON 4 4� &X OF PiE GA RA GE . . �' ... . CAPPED IRON :0 . 1� �i . . I � I , . . . 0 � ." #. / I - . "I 0 ,� ROD SE T A (TOTAL AREA OF PROPOSED NEW GARAGE +5 76 SO. FT.) ;� ? , / I I � 1% ; I I �11 I fRoN soLr I - It "X CHISELED i f rj : . 11 . i 1%. .-I I I? 11 ; ,- 11 � S TONE IN I � I " ON 1 ; .. s"'t"I ; I � FOUND �* . i I I&VIN,I.) . ­­ I�;. . . / I � . I �- ":D . �1 ^ HbWWALt I 0. 10 A cre,ci,-,-r 1-- . � --. ." ­4 aXWRT I­� % I "I mmwmmml� -­"Amw� ql� f : I I ?t . -1 1�1110-1-1­-Ixwl4z-�� Ns I . ­­ L q * f . 0 . I . * NOW ExIs7wo 1 4 . 00-..1 ­ � vf-ox% , 11 ­""",- f -D � . I . . I -* , I I .ft­l� ." . . :1 I f 4 1 I I � j- ''5'*V'QT.%k%�a � / . 9(,�" s 5 271,V'r,F7 EA -- e"(WNER . I �.i "'�';,J",j�,­­,i­ � I �. . . 41.0 0-.O ­1 ,,�.��,,�,��,­` ��, '... W,�'0-40.0r�- 1 �, 1 1 . I t- 5510 F-LINE ;-0 , 81,DG. CORKER � I I I I . I 'I, (�-?(A.4 E-A S TERI,Y � 1-1. ­At&*m',vwr* 1,5 \ I . . \\ L I. .0 1 I- , ! I -a.06�, ,, �vo�wf,A, t I - � : - . � I 11 CAPPED I R ON ' I 1*� "'!'W,K�'d�4�m%.,I,",r"�,4w�,,�- 7�� � NCWTH I f . . f , . L.L� "..-.-% ,­omwv,*��,7 ��.,,A;&�,=,'i� X , ("'­ I (SO-01 sou TH 11 . i smoAW mAaVERC W -W.M..wompa'%,,,�,,L,1'1'1­� � �., ,�'L. *.� . � 11 I � 0� " c',7.'.z,*0 . 182.73 f . ­�' . i� I P11,0T KNOB ROAD I i 10 u X. I .­ , "6(-"­. - ,�"W-aw""U"WX-"W,I;�l"-.."tl""�,,� y . ,--,, OF LN't -% � *1 . SIGNAL rouND . I 4 I , . . - i . 40. ..ROD SE"T par �'.I.- I ,­. 11, . ,,�', I . I.,- I ­­­ -,� .I - I I . ­ , .� I -1 '.. ----:Y-v I - I ­I - �,r I MENT I TO LAKE SHORELM) � , . - I-pw-", �I—- ,� ­ - I "- ;iil,,Il:��!,�ll -.. L I ­.i . I . UNDER PAVE' , , ;, I , '--�-- - 1­­N �­w � � I 1 ,:,,. PARKING SPACES - 'd 4110 1 '. .. :1 , I I , 1 .$ 1 1 1 ,/I i)6w� i /jc 01 ; .11111 ­ L � %b, . . I - ""�-­ --.1.1­11111-­-, \5. . � � " ,�. .... -- I . � " I .- ,,It .e,;i:�� I , A le /I'" ,.11 . . :'' "0 .­�----������ -- I � I L .1. , 'i''! 1 40�6z,-w ,74 1 1 1 1 ��......*�- I I -1.0 � -­­-� "..I -14�1 I (sw N to & 11) ---"--.--�1.,1i1........;� , , y L I . I . . - -1 . ; ji-­, I I i. ,.r 1� ,, M. I t I I., i '�I ty/,�;�� . ---Qm­� I , f � . p .. , " I I I -�-,--,. I ­­­­----" I � 1-1.1 , 'I , , , � .3.0, � Nl*� .1 - ------ ­­ 2 1 1��,� " .4/?j, i4 -�,.,',�, I I , �Ivlfi I it WOW DOCK#1 �, ­' , , �! �-, , I .1 40#& PINE-:�"- -11 ,�e'-­.' I � I I 1.0---W-� -- �, --­---1.-.--p.�11- . , . I I : ''I- ­ 11 !0--- - I I . %1.1% � , , - ­� 4 . 1;_� , ­ � .. (' �w I ,- I 1. . I 11 L I j I �1,\.I '� ';'��Af4�< - -1. I �,,Z- N I �5 '#,".. .� I 11 I,t",�� � I � f�,.%.,� � .11 I .., �i� I, I�,'\ % . , ,A1 A �, . I "I , f � I %,-k. . , f , ,*, . 0 %L � I f . . I. t I,, .. . ,� ,,; � I .. I �� . , --r-1, :k I ,� .1, � I - I i I . ­­,4, -- "-1 4 1 41� 1 '.� I . I !I . I .1 -;I,L ­-,..I_:�,I I'...'�,:-, - - ,I I Ili. I 9-Z 9 I L , '. I � I � I I i , , I , to . 441� -6 L i ; p , � ., 36"PINE .. !!�p - I I 1- - �i I - f - - ,-�­ ( 1,;�iIAO)ILe�C+f1al) I - a?I-,� I X"�� .. I . 4 , , , - . ,� I , . ,- �., /I�\ wz� - 10e,r (Sir NOTE NO 9) . �t�� "*�,-'­,, . I .*,-,g/� \",., ,.L I � I '.. ',""0.7# 1 1 �. I,1,, I V.,-, ft�- . -cq 6� I . � 11 � ­ _, 'I, � 80C CORNER I , %, v,�!-�, f , , I �.� I � p�;, ".. � �� . �� % I f',%, .1 , !#� , - I I -.-*,-., . I ;:-5 �. ; 4 / s1q&--- I, 1. n�i I , A;n I ..I 1�;� 1%, 7Z I ..I L "' , I., � i I �; �ou I M , `*� %,*-,�� �� � � I . ,I , S , � A) ,At"w11-1111 -j , I I ��-­, '� -� 4�­ i 4- I f., : L I w I 11-�A --- "I-W­ I �j all - 4. I%%%, -� 11 " -�I I . , . J­, r.- . I L --4 OF L I I a c , *4 . 10' 1111ft-1 . I �., - Z; I a -, I �' � 1%%4 I­ -- " -%-:11% 5 t 1--$11 � . 1�� - 1; f , " W-% 4,j 1 v , �' "" � *! r1L #. I . . I- . ,, 77ON � '11'� ;,, CN I .- If I-1" J! I I -s:>1 ;N , �� ., '. i�',r- t I� I A I LANDS OF' . I 13R0T'(.1.*--7F9 ADDI t.% " , I I -, I - . 4 ,,," ,, L " '' 0 1 --1 I I . .. *- , " . A "I" . . I I ", i . .. ,�, ;�t. I , -, L rO iEX1.z'T11v6p% GARAGE � i ..� .%; I I'.1, - 11 ,�-..,4,* 1�, I ! I 4. . . -.I/./ ..I I I I .�,`* , - � 1L. 0, �­ I �� . %% - ­- �. �a --------- . e 5, ,O�."­.f,4 11,�,-��-.j- or 40, � � . --l-­4 ,�,',, .*. -1 I , �,-.t j t fAeo . . --- -- 455' ' , 41 � I ���%��%.1�, FR17Z C. a MARY T. STEFANZICK -0 . 4, .. # & vlkv" 4 - -- L ­ ,4,." ",4­�.qliqp '­ - FT.) 91.,% . .. ., I ... I * P, . .. . v .��l �, , I I g L ) I ­­-­­1 ... . 4. ("', .. I 'ORMERL Y , , ,-,�, � . '1Z I 80A r SLIP 6 - �. ­­ (*40 � I ) I NOW OR F . - -1-11 ..' . I .,� I j % r"r I '=Tf 11­[­� , � 11�. ,­11 I .-;- . .% , .. 11 .. * . *A . 1�� , �, � , # 4 : i �`rl 11 (TO EA S rERL Y SIDELINE' PAVPO' A=77ON I . . , r rr�, "I"Ir ... I - a 9 C. I : # 4 . 14, - f f " 11 11 , I I Ev v,�� DRI IWIMW - I- -- . - . .- I 11 ­� C*r, , el,1-1, I/ LANIOLS Of" i" -- --- � I, "i A ,� I I - - . - ']a - c1fl, k * 16111k -, ,� � ­11 ./ I �.' . �, I f : � TA X MAP: 240.06 1 ; I . / ,­1 I . I J*0 QE.v.% .. ,1k! � � " . . 0 41. '%, I I I , 4 %. , i 1� I a, OAO) I .#�....#.*,1*#*6*m#*p*-s- 1 . ':, I I f I OF PJLOT KNOB R I###- � 1* . 6 4' 6 I -4 . �,�I . 1, A U . � -'r-11 � *VIP$-- 6400�. I -O',� I (31, 't,��, e ' BOAT SLIP 5 .--:, ( ('� '. .. L .vV110,10.4 0 . ., . .,. .., ,� � -A14�,�I � F I HAR01.0 A, .50TH � i � I ( ***".6.ww#41*,0# . . . 1� . , ,7 1 I ., ­41.1 . .0 2 . . . . . . I .41 A t . �� -1 . 11�1 I i . I; ill , ;�>, w --% 'OV - - . - I , , , , '. - . ": .. ... . I I i. 44, , I ,; 0 TIES I 0 & I 0 11 1­; 0�, I . . ' , DRIWWA Y , , "' "' . , , , 0 , , � i k4 0-0111 .; � (SrE N ich I t �, 1 15 . . I . . . R1 VEWA Y ' .--e 4 .� . . 1 ,� ,� , , � ­ R . . . � 44 1 all t, ["A G L I " L :5 TONE . 6 0 OIR r D �.l . .� . . .. . , 1 4E 2643 1 lk;,,� .., e. I . xo, � . Q L IBER 9145, � �s �... I .. '. �. I - � � �,(-� 10-1 , AM I ", . b... . ., I . .� I §1 � I I I I . I 'I', ,,, no 5% It .. - � . I'. . . . -050,W*," -, , . I ­��,;, 4 .�, ' ' SONRY a . 4...444 1 . - .. . . I 1. #.. .14j, I , -*� ....* 1.10 11 4 . . 24 0, - ­ I -�� f I I, 1�' . 009.#6449.0.0-0 e#60sg% 1 4­,,� 1.�, .,,,,,-'wrq k",-,vfr, 1 " 11 . . . -L . . . .�.: . ... . . � I IL �", ,* - i . --­­ _____r- . .o6� --.--:0 11. ... 11.1 1.6. i TAX MA P.- 2 " , 4 1�- ­­, --ftft%.,.;M. . . 0 '� I w-Y" " ? 111<1� - - 0-010 : . I 11 10, S '*%�­i" it RAMP � , 40.06-1-22 1 11 `# - �-/ -k 1, �� , . *-1 I .: t, C - fr t ­ -� N . . 1-,� 1% i - �"-e .." ��-, , . .01�1 . I ��.'�-,��= --(I i-,­ 80A r I .1 . W � . . ; .0 k, 9) ) � -' %%..;- ,,, ­ -�tl , I 1, . .. . % . . � � �It,", SLIP 4 - � . 141. ,,-� � �k,1010 OA I - � ­L-� . �-�., .4# L /0 0 C)drA .LOT 01 I... . ..I'll. 1� I - I (SEE NO TE No. L, 11 � � � ­ � . `IQ L X -N----- " . . I I � I ,./I.�*� "', f � � . a .4 I - . I 1* I i0% I A- i ..1. N � mmmmmmm_ I -'�EF MAP REf" NO. I) .1. .1. .. .I .m .t-, 1'. .;r,� Q , � I t . � I " I I ,C L ."� ;" ft CONCRETE & -,;�I,OL-.1`11 I (�? I ---- I. ..- -11, I . :: ,I I r-�,.,,"', L .. -I I ,c I % �- ,, 11 1- . . // .1111',­ .. ,--) . 1� , I I.. / : �- - k BOA r SLIp .. I � 1% . STONC WALKWAY 0* /.1. .0 . I I Q: I." " , 13 *-1. A - I� Z.,*'4� - .,�. , � % -1 2 STORY � r I I ....I ­­ i i . I � 1:..."a....1, ...-. . I .� 14, --""--- ­­­', ' 1� ' ,:� -1- -,�­ I I � ,�4 �.� . - .1 4b I.-�1:9� - ""W1111\ ­­ � i�­.t ., , il� , � .' 6 ZA..'\4 . r I �� � . av Lu I - . � LL - - � --- L I . I -kmvwswm� -dwwwqp� ,­­ , p-, 1%1� I .\. � % r I , 1 .-11�i44 ,� . ... ­ , -�- TR?ptr,--�, , `k* vic *= , I %.. , k I " t) GJ f I . L I � r�, v � I e . I �.. I. , ­"I I f I . ., L 15" CrDAR )�.�, , ­�. Q:�� - I I ,w I " . � ''I'll,iiiii,illll i .4e -) .CPA XfE* ���­­­ .�­­,- �-;` �1, 'm I I 1111111111, ..,.- 7WN 1, .. ;.1, I, ­4, 14 NV',.�., C'l Q '.. 1. / " . SMAS '' . -I . " -,-� I . * .. �- I,'' IIII1111111,11 i" I.- I r,.� � L �� ! 4'.� 24"HEULM ' ,. 1. '�.��� . 0 ! . � t . --"- 4 / " . .\ . -1. -�.%.,1. I I 11 - $'I !.940� ­*," . ,044 "; � , I 11� ) . ­.� IIIIIIIIIIIIIIIIIIII,1111, - ­ I ? r �� 1, c. ,-,I . . � ��f ,� , ill . . . ­ , ,-., It � BUILDING 't, - I.. - I �ft I I CO) 1) IN177AL SURVEY PERFORMED W DECEMBER, 2007 AND IN JANUARY, 2008. MAP RLFERENCE NO. 3). � ��� : . I -, ' ' 7 ,-: �� - 1 .-11 �, %-**J � i� re- ,-.4% .1 , ; 0) - , 41 .. a . t... ,I I. -4�,1 1 .11 1, 0-a"7 I I "k *. � 116 � L � 1. I �** : I 0, 5� -- b MAP WAS UPDA70 rO SHOW PROPOSED ADD177cw AND RE-CONSTRUC77ON OF THE EXIS77MG GARAGE. (81112014) I 1�1 � '**%4 ., I ,", . \\ ,I'll I . -0 * ft� ..L : . . ., � � I� I , � , 11 . , 4 �wl .,.,I 1 V. � � 1k ., - � 0 , i i . 4 ,� .I , f I .1 - oc�� 0.t q A. X wic- .. � I �e -1 11 . . Q� 11 -L .N, W . GA W:'�" *--It, .he", I.,*-, . "I, , I 1- '60A r SLIP 2 -. , I . , ta I I 'IN .1 - . .�. rl� ,� - w - :_ -11 .. I I , k 11 . I ;--# "I . I �� <� ,I I Z STORY - , J. I �­', 1­4 1 ., .. .1 , - COVERED 0%1% I.- ".. .1 I 1,­� V1141-1 .I � " COVERED 7HE GROUND WHEN THE INITIAL SURVEY WAS PERFORMED. .. I L 11 '. j rj­� N -.q , . op � .1 ­ , . I... , .-Y,, , I ... .1'..- . I !.. I WOOD FRAME PORCH 0 1.. .'I ,, I ,c) SNOW AND ICE -"�- . � . '. I *11) .1 1. 1.�k I - 1�'k I I� . I 7VRIES JWAY E)OST THAT ARE NOT SHOON HEREON DUE TO SAID CONDIPONS. I 80A T sup 1 1,4 � I CHAW LINK* OTHER tWDENCC A VDIOR FEA , I,0'. ..* CAPPED IRON � I FtNCE 0 ­ '.- I .i ,�T ., t" '� I I I � ,� I . . 1 . X I -- I I , �� . . I . � �, I �.A � - *. I'll HOUSE * 1. � 1, I I i , I I . I q y I 8 ROV SET . I [:Jwu ENCLOSURE I , i .� %.. � . ! I , �'11 ; �-,.*. I . ..� - / --- of.", 0 .�I-.,-- -­.''I t ... . �0 "---� . 0 .1) SUBuECT 710 RIGHrS; IF ANY., IN F*AVOR OF ANY ELECTRIC LIGHT OR TELEPHONE COMPANY TO MAINTAIN GUY WRES N ! I / f � . ". ., I 11 . -A� BASEMMT eeN 1A � I 0 a 0 . . . I I � ,..-, " . . I 01 IL f . ','��i,0 j . S3 - / ".1 1, I . -.1 . - Eyrr.NDING FRCW 7HE SUajEcr PREMISES TO POLES LOCATED ON 7HEr ROADS ON WHICH 7HE SUBJECT PREA41SES ABUT I 11 I...-��­: . I �', / L 14,14dL4,e- lzil,lz cA ir ENTRANCE .-% .. . ­1,0- .-.^- -- d . ,- _,- I 44"w-&,fta - I - . .,, 1 -4/4,4 ge.4/,4-/114"/Z,.,*---Woo,,,.) I I " %I L . .� 1 " 1� 26" )JIFIVIOCK 0 1 � '. 14 , .J .-- 50.n-0 -0--10 t,0­m'.0­ " I � . I I . �, I 11 .1 I ­ -- ----ft--� .1 0, zc� ­410 1 4 I I I , - 4--, 3t . .dw.� W� . ",��%. P�- 1 V . I L . ' ! f .f I-71 li, ~�- tj Wes-,,�1.1'11111�1- 1,�,�4 111-11- p -- f,_, * L * . GH LTS ,1� -- k C.4wp f,-,) - I.. . .w�-o- � i1,sa4pvV , 0. PE I'_� . �CROFAO L 31 . - '41 4 SUBJECT TO UNDERGROUND ENCROACHMENTS AND EASEMENTS� IF ANY,, INCLUDING P1 S AND DRAINS, AND SUCH Rl � - -- � i, �RON Rr * . �-1. . 0 - --- 11111111-- U- ."Lll�' 132-7JR P(X, ; . a I . %�� IRON Pos r N86 . ''-4"`15��-ia"r"�­.,,t��� U TL. t I ) T, 1� � -j - ` I - .*. ' iE 111, I f AS MAY EXIST FOR EN7RY UPON rHE SUBJECr PREMMES To MAIMrAIN AND REPAIR THE SAME. ", � � FOUND ' I 1. � "I I- ; t '- , r2O't W ,�l li, wwmw�- I—:, 11", -1 i 7 ; . . 4 1 � Z .I,.'%I pww�I .I I -I ..,. . 0 1 � sr r . R111 UP I I I -0&-� 31" � ,. .I . i I - h �,- r . -�, 0 . i4k , I . ­ I ��VIAO , I I - - IZI - i:r­f-�-a ,I w - -- ' ­- I � L . K ----Ox- . I ' CAPPED IRON &�.,�,Y* 182.73 *4*`1r4wmftmftmwftwnftwt I I I . ., / , �,, '­ 1 8" !VRUrF " . I -. - I 0 -- .- ----.--,--�, I - ­-j I­.. sztep I !) .-*, 1*�,- PIN . . , � K4 - IN'.�, ft .. 4 � I Qj I R OD SEr r 1, .. GHrS OF 07HERS TO DRAIN THROUGH CREEKS OR STREAMS, IF ANY, WHICH CROSS 774E SUBjECT PREMISES * .- ­-,..,*, ".". CA . ... ,I 1.c 0�"Az) -f . -- .0.60- _­ -­-----..�,-�� I - L * '. '�----,-;-�,'1,1�1­. - v 1 .5) .5UJ74EC T TO RI . 1. I .. '..,- 1-44 1 1 11 CAPPED IRON , I - . , . I 1 ! I .. I I I I - I 1, 4 . IRON PIPE 0 A ND 774E NA TURA L FL 0 W THEREOF� I .. I .. M.- ROV SE T i I . ���L *16, . . W I p . I Ir �7!�P ---.!'��1111=11!: I I �1.11 -v ­ 11 't. . I I,,,, r I . I liliiiiiiiiiiiillllll111111111..................111111 .., I )­ ; I. .11..0 94 Pq IRON PIN I; *-� I 3'. . I � . 00N I -R . � .. '. �--� ., I 1. * , 1. I .01 . IN CEN 7T t ND RIPARIAN RIGH.rS OF* OTHERS TO SO MUCH OF THE SUBJECT PREA41SES V , ` , j I I I , '91 i rouND I 6) - SUBJECT T-V ANY EASEMENTS A I I f , ;�. �­ . I I . � I . I , 14 . 11 I . P . Z) i , Q , I ?� :..; � - I- - . I �. � ! I AS MAPPED HEREON L nNG BENEATH THE WA 7ERS OF LAKE GEORGE. . I .-- 001111111111 I . , T . c� I . -.Wlqr- - ; i - �-, � I . 7 - � I I . 1 1 !% I i 11 L . 11 � . ,�) < C, ,O Ar t4o w OR FORMEW L�` I ., k I , !4 1 Am I I - -. I I .... 9 ot, - -s po-, -I''e, -- ar � f �'. /�0%j 41-"J, ff I .i L " . �L, �� .1 I �, , . . LAND s- Of' . t *tW fWA ME 7) 7HE.EA S 7E7RL Y 9DE LINE OF PILO T KNOB ROAD /S SHO WN HEREON A T APPROXIMA TEL Y 25 FEE r F'ROM THE I. L %. I i - I - I I 11, 4 I I . t� I . , I I 0 : ­ I A <. � - ye 4- c� NOW OR FORMERLY I CEN7FERLINE OF THE EXIS77NG PAVEVENr. � .. I I 'L . . - '-RNON C. BURKHART & MARiANNE H. 13URKHART . : GARAGE P, - .; I I .* .. . 11 ?OR 11-71rC-t- (0�r&j�tl/4 ; SUBXCr TO ANY AND ALL RIGHTS OF 7HE PUBLIC IN AND To 774E ROADS SHOW HEREON AS PILOT KNOB ROAD . ,:I � .1,. I ,L, I 1. .., "Ic I pe .LANDS Of' k I ..1 1 L 1,��,-,,,-, I R � � ­ I , I I I r E D r�,�,c-"'.'r-f... ­* I - , I - E ­1'1­1'.�; e�4�,,` r_- LIBER 1132, PAGE 267 1 � 1. k, i AND AS HANNEFORD ROAD. �-­­ I � V, -� A 1� ' ' -- - , %, ... , . I L " 1 T4 iz .A I , VERN ON C, BURKHART & MARIANNE H. BURKHAR-7 1 1 1 -. �w t­ - il�� I rr4c -,0 I ,I-) ,�, -� �­,, I -< 4� 0, . I I . ­ t . L � ­­- I 4�21L-� - , ,� , ­­­­ ------ I . li , I ---�� � - TAX MAP: 240.06-1-72 , , 4 � . ? I I . ' 1. i ! . L � . I I 5 F SLOSEK ! I I : i 0 S05,�d["('-*1'I' TO .1 � I JAME. I I 1 i". ., � LIBER 1132, PACE 267 ANY ADIRONDACK PARK A GENC Y PERMITS OF RECORD THA T MA Y EXIST �� I ,; ,� .. . � I I , . I , I � � . .." L . / � . . I I 0 . TO f . . . / I I '' "I : . TAX MAP: .240.06-1-23 � . - ..01- f - I '111 � c i' .,* --------mmb4 .9) SUBJECT TO A DOCK CONVEYANCE AND ACCESS EASEMENT AS DESCRIBED IN A DEED R HAROLD A. Sm/IN AND A,� ��, w "t." ..i � r ou I I F EFANZI OVA I e�I ` .6 ,* . � , '. f.!"", . 5 I LANZICK � . . R1 rZ C. SY' CK 4, M - I 9 .4 I � I . I % . . ,.� ELEANORE M. SkIrH TO HAROLD A. SMITH, DATED DECEMSER 1A, 2004o AND RECORDED IN THE WARREN COUNTY I I �?q I "."I/ f �. I I I . . I I . .'S OFTME ON DECEMBER 17., 2004 IN UBER 1423 AT PAGE 114. DrD, MARCH 21,r 2006 1 � .. --11-1--w---�-­­­­W-­- I " ' CLERK". - I , ...: -­"��-�- . ,----,� . -- . . 0 --­w-- ­00­-"� .1 I. I f,�t�4""I!,fi� � E 45 . --� , � .-�"-�­ � LO T (2) . . . - L _ '.. I SAID DOCK IS ,11"i f i,-r�,11 AND LABELED HERE F NOOD DOCK #I'" fi -#: -- ­ .. ON A, VOLUME 3512, PAG . - I .. � L �- .... . 7pp-� 1 ---ow,� .....m....-­ . . . . . � I ..1. �-----­-1..-­, CAPPED IRON �: i ; It I . � .*,* I A (SEE UA P REF. NO. 1) -­,*�­- -- -. ­­-------­---,.-.­-� ROD FOI)ND I I' '­" i I � , . a � I I . I PH . I .. 1". I c�I - I 0-- - -- . 10) SUBJECT 70 A DOCK AND ACCESS EASEMENT AS GRAN7W IN A DOCUMENT FROM JAMES F. SLOSEK rO JOSE .:. f i, 1 4 0-64­1.�, 1 . . 'I / . .-� ­--ft ......."...",.......,...."......V, I - �'. * .................,� Y CLERK*S � I*** � 1, � , I IR PIPE BARONE AND aU BARONE, DAMD NOVEMBER 15m, 2006 AND RECORDED IN 7HE WARREN COUNT " � . I . . ­.� ;. r . I I I k. I 0 v�� ,. � ,­ � .�. FOUND :, �� CE ON MAY 3 I. SAID DOCUMENT REFERS TO 7HE EXCLUSIVE RIGHT TO " i-" * . ' (BEN 7) IRON PIPE om .1 200 7 IN LIBER 3259 A r PAGE 26 . J f� I . . , , �,it:114 �, , - I . : �. � I A! , 14,F­�,"LEF-Ti- AICE 0 . : mp- --­-­ 4 4 I .1, I FOUND '080AT SLIP 6" AND 7HE PARKING SPACE NUMBERED 101'p AS SHOWN HERCON. 114��`, , - I I . I . . t I . I USE 7HE DOCK AND SLIP NUMBD?ED , . . I .w I I I f I I- I . 1)MAP - IMAR77N H. HARRIS* MAUDE G. HARRI%%. ANN M. ASKINWALL , ::.... 1. I I I .. . I I . I I SAID DOCK AND ACCESS EASEMENT IS ALSO TO RUN W774 THE LAND KNOWN AS LOT NOG 4 - RIDOEWOOD SUBDIOSION 4 i, 1. s, . I ; I I A I ... . I ) I 111. 0 1 W PERPE71JITY AND 6E BINDING UPON rHE HEJRS, SU=SSORS AND ASSfGNS OF THE PAR17ES. I 11 � Of.' 1. I I 0 i I . � p � .0 4 ,- It .... I I /I � � � '5 TO Wm J. LA 7HAA4 and WFE7" DATED 10 411921 AND RLED W . NOW OR FORIVERLY . , I I- I I . I � ,-.1 . I 1, N COUNTY I , . , L ANDS OF . I " .. � I I THE WARRE CLERK,*5 0F*F?CE ON OCTOBER 20,, 1921. , � I I f � 0 CK AND ACCESS EASEMENT AS GRANTED W A DOCUMENT FROM JAMES F. SLOSEK To , . "I � t � HARRIS I I , ..�, . � , 1 I . I- I, I I NELSON E I I i I i � I i � . 0 , I - NOW OR FOR.441."RLY , ;1i . ; .1 . Ni . I , ALLYSON P. ,;:17M DAIED JANUARY 25t 2008 AND RCCORDED IN 7'HE wARREN COUNTY CLERK's 2) WAP OF LANDS OF EDITH S, SA417H AND ARrHUR A. COSTAN77NO # f I I li I t ;��l [ i i i , 01 t. I .1 i LANDSOF I OMCE ON FCci:�RUARY A, 2008 W LIBER 3477 AT PAGE ,81. SAID DOCUMENT REFERS TO THE ExcLUSIVE RIGHr rO r; 1956 LISER 1114.. PA 295 � li - .��' ,. �� , SUR VE Y & MA P 8 Y LESLIE W COU TER� L.Se j, DA 7ED M#A'r? 25.* I...,;. I I . I 1�� I I I I k, , U T1.4 I . . I I I I �. NEL SON E. HARRIS I 11 USE 7HE DOCK AND SLIP NUMBERED "BOAT SLIP 5v AND 7H,E PARKING SPACE NUMBERED '"2" AS SHOWN HEREOM I ED IN 774E WARREN COUNTY CLERK#S OFF7CE- ON ,-1vfNE 23v 1969 ". . par TAX MAP: 240. 6-1-13 :,� it . �, A ND FIL . $, 1 . .�l � .- I -.1.- .. �� i SAID DOCX AND ACCESS EASEMENT /5 ALSO TO RUN WTH THE LAND KP100W AS LOT NO. 4 - RIDGEWOOD SU601WSION .1 r . L" 0 1 11 ,� I I �,:* - 4 . - 4 1, . I t ...,? .+ LIBER 1114, PACE 298 W PERPE7UITY AND BE BINDING UPON THE HEIRS, SUCCESSORS AND ASSIGNS OF 1HE PAR71ES. i , I I I . 1 " . 3) 14AP OF LANDS PROPOSED TO BE CONVEYED BY JAMES F SLOSEK I .. I I I . � .v-, I I I iil' � I . f I i I I ". TAX MAP: 240.06-1-24 1 S� TO FRITZ C. & MARY T. .57EFANZICK" PREPARED BY DLP SURVE)lWs LLC . I i t, ) f , f I A ! 12) REFERENCf ;'S' �,vCREBY A4ADE ro CER77F7CATE OF 777LE ISSUED BY S7EWART 777LE INSURANCE COMPANY, 10 : I � I . . � I - . f� � � t .. I I .., i I " - MAP DA TED JANUARY 16, 2008, 4 ,.,. � I I, j � I 77TLE NO. aL,j;008-0003. i I .. I I � I I : . ,I � L L .­ I I .. , . .1 ....................., % . I '. . � ,� , I . e I I I .,-41 I I ... . -----­------ ,��-- ­--.--.4%.w-�,­,�-------­­� I I I .. . , . L I . :1 I i '. I . I .1 � , ---------�1­---�. w4, , I CAPPED IRON .'*: � . D . . -� '. 65 I I --�---------­- ­­­_­�- I I . ,� #h . I , ROD FOUND 11 1* � �i . . i . . I ,..; I L ---I. ., "....-'',�-%--�----------.�,-,"-P�� , . I I t �', , 11.104 f - I . I . . f V NC . I .. ," --) I . j I ­�­� - ­ ­­-.-­­­­.-- I T . I TAX MAP, REFERE . . t-,j I . I '. 1 1 1 � --- . L . I I I ) .. . - � � ------------- --Illlllllll�, 1;;x 11 . I I . - I ­� , .".-­e';;­­­ -A��,`,r !?,,-.���"'�'ll.��'�t��,-,"T'�,.!�,'��),�",�,�,'.�P-�'Z"-$tl�j-.-,#;r � 4�,L*4*4&I'll ,�,, �,*-vj��sv.,,�­­ �,-%' �",�A'I;K'�� -,�� lmw��,I-,*mmw-�-!,�-----� 7':L:,-'#jW.;-�".I-­'�4��;�­'­'L��,"�V",OVWjjnkk�4 - - . - , , I ,� wommah" -��,'�,l���',��,�,�-�,�ta,liVANFAIIIR%O-�'RililillikylliNNi�t I'll I L --- 11111111111111wa ­ - -1111�1111111111 - - w ­�"��- � I ­ -V,,,���Zaimkw ..., Q� � --- ,I SEC77ON 240.06, BLOCK Iv PARCEL 11 .. -I..; . . I - " .,.�, 1'��­11 I . 11 I . . ...I ,-". ,,,,-,,f�,.�," � � I �I I ! %"T !I c)A I �# . I 51", ,I - t L , 4- , . � , I I - i, I IL *A: . ,4 i-J, I �- u �14,-- ",, "�'P* '- -' ,, 'r'A� � Xr' L I , V � 0 11 I . I - .-- Allf"� 14� 1, I - ;"' ,! J�­, I�� - TL- L ;HOWING PROPOSED AL7,`1­7,i'30N & RE,.00N,5,''r'/,`�` 'e' , � .. .4 N-" IVC)W OR FO RMERL Y I I � r--j r"s-V 1'� -W A. ,� , Z-1, ��­, , I . ",,�-l"t-P I ., I . . . 10, p �, �! "".. I, ", , .4,, , -, `�'�, � L I. I ­� a POL P- A 1. ��, ., � , I u r 1/4 , � �I,"I �.� I . .. I -1,11......".�- I .. 11 - -oURVEY & 4,1 ­' - , ,-, , � '. �' � . 11 k I i)0,1 � :�i 4 j.- ,� � .t 1 4. ` � � , - '11, 2,t , � - ..... � .� ­-, (�L�' � , t�w"" LAND . , � � -, GARAGE BUILO, - I ..; .. A, ­ . I s OF � ... � .11 11, , OF A CURRENTLY EXj - � s �',� ,�, L 4 . . - I . I .k. L �,!�,,,I I -� I -1 I ­ -1� ­­i,";�,e - . � ,-I a, -1, ,�� ��I�"; - -- ---­­-­­­--- �"L-"".,.",Npg,om,lll,.,Nlwm.mw.........-, --­­,­.-,­-­,., -�--­N�, I ��, i-�, I I F�l"' i -, ­�, 4, L I , "-"�,;-.--­',�.-�,-,� .-1 , , i ,--­­;�i*-r� -,­­..""..", ­1­­­­111 I 1 .4 . a� � I ,,�,.',- . ,�_ ­­ , . ,, ,A-, ­­ - -- ­ . 'L ., , ._:�,'_�." � e � . VID W. HOPPER, Sr, & JANC K. 14 OPPER . . 4 ­ , , I F , �,7 D1.1 ,4�� ,-, . . '�L.7"- L � �­, - I , , , ,- ­ '. 3 . . ­�' L DLP SUR� � $ LLC I , ­ L� ;ili.- -A..�-;,% ., � " I I . , v I ' 'I 1 . I ,���, -,,I,o *0 ; �',-"!,-- ,,,-!,;, "., � - I � I . �� ` '. "--�1.ik - ''. �, , "X- * � 9 "I "I", ­1 " I - .,� -- , ­ / -- , -?;%1-r1 -1 ­,�,. ­.". -6 1 1�4. ". - -�, I "jpqw� 1�1 :� -I., "I' j 0­­ 't-- k- il ,�,-, ", I`" �t I ,. � k A ' ' %� � 01 I . ­'L %-It - �4­ ­ ­ .jllfil� �I � I "i i L J�a I -I ::, �:? , . NOW OR FORA4CRL Y vl�.­ 'r'-­­,-"," , , 11'. , ." , - ON 5 - - - t �, . , - , , ,,, ri� LA ND E I- � LIBER 1067, PAGE 2%.,--fte 4 ", -­0 - -1 I 1* "". �*L,,­ ­. �,r.�­ f., , �V� � ,� ,I I I I � .- i ,!,­:.., -,�t,­-,�� -�­�­, k 4' -� I � DONALL) L. t!- v Jr. I 4 . I.011L LANDS OF I .. I IV,,� ' L­, ' �, ,�L) . I ,,- I cc . I�, I� 1- wl�­ , ONLY COPIES MADE nWM THE ORIGIN* OF rHIS ,SURVEY . 0 -I :;"'11' � -, . - i ,L7 I I TAX MAP: 240.06-1-14 1 1 . . . 11.11 . I - �­­;jr'�'74', p,.,-pr..-.1=m%� ,,��!, P'1�1111,­� W, P`­ ,V�Mx 1­p%"�'4-4�w��,it- �` I � ­ � "I �, I t � , ( , . � , ; - L��' B I I NJ., f ,# � �r, 1, I e,,�.,-?."V­�,,,,�" �i " Z, ,� -- I I L ", '- ; "' " "I � , - ' L I 1�*, ' �, 11 � I -�11 I .�­ I�i - ", , .-, � � 41 i 11 c 1� ,� ' ', , . ! i '3.. I - e, , �,,­­j -YORS� . I �tll . I I � I , 10 "I ' , r SUR4 .,_ , ,"'. , " $t! "( ­. 4�"g'­L 4, A -1� ,� I . . , P ., - 4 ),.: 11 �7 1 ., J ­ N'C". ,-',5,,'0372 � il -, ­I.- ". - , *, --�, " -, " " , " � A � 4 I ­ Cl "'!. . 4 ' � - ' .;.�)� �1 ' i L -I "" �' I MAP WHICH ARE' MARKED MTH AN ORIOML Of' nlE* I .9 �,# ., -�� , ,PER ', �, - .� Ui DA OD W. HOPPER, ,5r. & jANE.K �� I ' L N.Y,S. L IC L Pi,,�',�t, ,,i V , L �? , c " ri I I IAND SURVEYORS SEAL AND BEARING rHE - � . L I­1� el I - - 41 . I I - I I i� '', j L, " . . ­ ,_" ,11 MA .L I ,; ­4, 1 * , - I . , C4 11 I - . , I . I L , I . .1 ' . 0, 70 1 1 Orf;GVAL'S1CWA7VR,E IN ft-D tNK, $HALir- 6E CIONSOERED 1 11 -* I I I 1 3 0 4, -.3: . . . . - I I I f . . > � 1. ­ 194. 1.18ER 1067� PA OE 25,9 - A., . V t - , '­ , ­­� ,. (L', ''I 4 � I --' ' �/'j"" L' , I t -i - -� . L,­- I ��1.1 -- r`��'- I ­1­­­­-­-­­­­-­ * - I ,� 0-4­-­�, -,"I" I , TO BE V&10 AND TRUE COPIC-S. I . �� �f­-' L �,'�'� ,, w , ­.�',I 1-­,-.­­-­­1.11­­w��­­ �.,,,-�-� ­ -�"�­ ­-,­Alww`�V.ftlw� � . . ; 14 -' .�'I,40 , I . � 16 MICW­�',�p"- 1.I- I 11 11 , ­ f,�"I"---,,� i & I 0 ., ."_L�" �.­ � e"�`�,-1, ,� I . 11 �� m , ,_ `e­t�,, � 0 6 .0 -1-25 ; L �'.'14, �'I,, -* ,i!�,- '- - 'i4 \, -` . :.1 �, TAX MAP: 240.06 9 i�1.1:�1-44 i 17!m I�. 4-, 1. I . _ . $ `,',­� i L . I I - , . . ; .1 I- '' s . , �. S1 TUA TED ltv� 11, I � I. . 4, . I—vj� I I I � 'r .L I - . I ... �, p :I ".111" ­ .� I., �� ; � L MAP BEARING A OCENSED LAND SURVE�ORS SEAL IS I L . ,�­ I" , ­ f;1.,J­j­­, '..,i'\/ ,�, W Y,�-, , �il 1 � I � , ( �;,---;t" ) q� . �*,., - _�L 4­;j­,_ , I 0 ,� "k�­L ;� �-., V 11-1* .11 - ,t L, ­` i v%­ "/`1, ,,��4-4,, :� - -1 "' 14 I. 'i -1 w !, ,f �.1, k­i, � , . I I � 3 . � Of, , I 1­`-­�!V<�RURY H " ' `­"­"­ OUNwl`�l NE ,�- ` " " �,`O FW< 1282 ; A UNAUrHORIZED ALTER4"GN OR ADDITION 1`0 A SuRVEY -N .- I , '��, FORT EDWAR,;�',�. N' 8 1 101 , � I . N, I � ,� ,j� � � - I - � 1 1 T4,--1 .1 - ,e ' i ­"',-, � I . ,,;� . 11 , i,:? I 4, I ., �, e, I A OOL417ON OF SEVC770N 720.9, .,5U&Di0S10N 2, OF i L I I I .- I-1,- .'Zi.l. I 1 I . I � -1 L-� ��"f --�-------'--"---,.--�,-�,7-----��,,,��'..- w4mvp- 1 --�-1--l�4.1.----.."..-�,.�,-""�,.,�ll,�,,���, I , ,­��­--­­.......­ ­­­ 1. 4*` ­ ,0! i�-, ­ ,. - /�, --T I I THe NrW YORK STArEp 0)UCArION LAW � , 1. ,3 ----. 4 11� ,, ;ro/ -;��.-r/--" i (518) 7,07. �. . I il � , �zo ,� , ,�, � I I'll � I ­ �i � , , I �7 I -1- � ;4?,�je.;l I A UGUS T I, 2014 "; . ,5, C,A/­�,­'. .. 1.1-1"11 /=!� ,0// . � � , . �, I . i . I i 1. iil I � - ------- -1 '.,�'p�l_�;�,,_,t,,;,�,,".'._��1,1�'L,,L_��""?o,$'.',, 111-i - - -m',­,'':,� -- - - -',`��;�":,L,%;:�,, , ,�,ZWT, I,hk,�s�-ifieliffmilkNisillomw,*V"emp!#-,,j�­ry .:,,� I I , '�� ,� ­"m ,� ", -�N�x �s �-`,�4�!",�'­�,,�,­, . ---- ,� " ­­­­ I­- -, � -r", ­4. � I'll i�vmmoogf#�,e,�t--.,Aommw*W-��z-A3?"-�:R*', ­'­4� , - ­.�,�� . L, � , 'o.4",-(:, '420392'-��V to4�4-.WL m , I.ttll"4"-,%�.,Z.I,Lt�ll-W�litmi�64VIAMIl,w�l*!L�,'�;��k"����I'I�,-",-,�-�i.,���,�,,-.�-111.1�,��.t,�,�,,�.,,�",.,:�-�,,,',�:�m''�l;-,,''�,�'�,,�ltm��,��,�� ,,��,ma��A',�,,-A,�- lai�,�14"--",,4�,,�-��r",�,',,�,�,!,-,P"-"��,,,�"-';,�j,��_-''�';, ,,��:,�.-1 r - ,%�O�,1��,,,��*4x"*K-�vo,�?,%;-�4,,,*,4tL4.,.�la,��,�� � . , Nj�!M­V L'� -A,.,%Vjlw:��­�r����.�...�-­'?,��'�­��­�,� jmmmmkmwm�� I,-I � ", �, - 11. .� ,�, -;44A .:�­;,T��,� ,W,�, - w pk;,',1'4'�aii&�M'49�.;��,-"�,�,;-�',)�,�.���,���,-,�. -, �9.%�,­x7�1 b­� 7;p4i.q,f.",j,jkl��.�,�,%N- ,��44MA&M-N-�:­" �11. I I ,kXr 7�.� 1 ., ­,­'­:,,"�`,'�"47,,­r--:!��,�'­���":�"��"," ",� �­.:1."":,�4,4;,a,,&,-:�,WcAv;-;� - ------ --- ­, - . -,, 3;- - - �'� is --ill,��'��"�­,:--,.�­.,�,�-:,-.?,�,�,��,�,­ -. � ­7� ',- T,1y.qpmwv1m"m=w� - - K, ,�4!-il,,"Aommuo.iAlqmm&-,�w�"Ammor4�rk-� ­ ­I ­ - -- --------------- -- ,4 � ­ -1 -�'�'_�­""-",�'­­,"L,�,,'� wc;4?�-��,,,, "IV - .1 . -A L"�L � L, ,�� ,� ' -­-­ -1 ------ - -- �2���:­,-�!�,*;3',',�-�`,`,Z- �,­,Iv� :-,�,;-,�,"%11­�-­,'­,�',, .�­��� � -'Vvi'."t­, ,;=,� !A�% 1,�r ,� �� �� !ill 1 1 , , , I I , I � I. , I- 11 , - , i� I .1; I I I 9 qt* i f I � L I I I �i .1 ,44 1 / / I I r -� LE I / I __.___x /f / .1 , I - / I I I � 0� � � r 13F - I Q fi i i I I I I I 1Z I t j i I I I riot ./ / I i / I I I ­­ - ­ -- - - - -- momw 110- -- - 0-179-A I - ­ . I Li I